Projecte BEEntenem la Biblioteca Escolar (BE) com un nou espai educatiu que proveeix de recursos curriculars i no curriculars als alumnes, als professors i a les famílies facilitant oportunitats per a l'aprenentatge, l'enriquiment personal i comunitari, així com l'oci i la creativitat.

La biblioteca de l’escola  és, conjuntament amb les biblioteques d’aula,  un dels pilars fonamentals al voltant del qual s’ha de sustentar una part significativa de les accions i de les activitats del pla de foment de la lectura al nostre centre.

Aquest espai està organitzat en diferents espais, a on es poden llegir llibres, revistes, contes, ... també es poden escoltar contes i consultar material diferent segons el tema que es vulgui treballar.

Cada curs té assignada una sessió de biblioteca a la setmana i puntualment es fan diferents activitats per tal de fomentar la utilització de la mateixa i el gust per la lectura. L’objectiu és fomentar l’hàbit i el gust lector.

Aquestes activitats poden ser:
  • Intercanvi de llibres per St. Jordi.
  • Maletes viatgeres en llengua anglesa a cicle superior
  • La visita d’un autor o il·lustrador per Sant Jordi
  • “El personatge misteriós”.
  • Exposicions temàtiques d’autors i/o temes literaris.
  • Recomanacions de llibres entre els alumnes.
  • Presentació de contes, llibres temàtics, de novetats,...