Guia biblioteca


NORMES D’US:
La biblioteca és un espai comunitari on la convivència i el respecte mutu són aspectes importants. Cal mantenir-hi una actitud correcta, s’ha d’evitar sorolls, comportaments i/o activitats que puguin interferir en el bon funcionament del servei o molestar a altres persones.

Servei de préstec
Els llibres de préstec són de l’escola. Tu n’ets la persona responsable fins a tornar-los. Després de triar-lo, fulleja’l  i, si trobes alguna guixada o full estripat,  torna’l a la bibliotecària. A fi d’aprofitar el màxim la lectura escollida recorda distribuir-te-la al llarg de tota la setmana.
Cal tenir cura de la conservació del llibre de préstec. Recorda traslladar-lo sempre dins d’una carpeta.
El període de préstec, en principi, és d’una setmana. En cas d’oblit o no haver acabat la lectura, has d’acordar una nova data amb la bibliotecària.
La feina de la biblioteca (fitxa o  fitxa de recomanació) cal fer-la  a casa i amb temps.
HORARI
De dilluns a divendres en horari escolar.
Servei de préstec:
    1r : Dilluns de 14 a 15:30
    2n : Dimarts de 14 a 15:30
    3r : Divendres d’11 a 12 h
    4t : Dilluns de 9 :30 a 10 :30 h
    5è : Divendres de 14  a 14 :45 h
    6è : Dimarts de 9 :30 a 10 :30 h

ORGANITZACIÓ DEL FONS
La biblioteca de l’escola segueix el codi de Classificació Decimal Universal (CDU).  Els llibres de coneixements s’organitzen en diferents prestatges segons aquesta classificació. En el llom de cada llibre té una etiqueta amb un número segons el seu criteri de classificació.
Els llibres d’imaginació/ficció estan organitzats per cicles. Cada llibre té un color i les tres primeres lletres del cognom de l’autor. Cada color ens indica el grup d’edat.
Els títols dels llibres i tot el servei de préstec es fa amb el programa Epergam.


EQUIP QUE HI TREBALLA
Coordinadora i Servei de préstec: Teresa Rascón
Servei de préstec 5è: Mireia Martí


GALERIA FOTOGRÀFICA